Verhoog effectiviteit voor winstgevende groei met minimaal 5%

Verhoog effectiviteit

Via ons volwassenheidsmodel is vast te stellen waar je nu staat en wat je ambitie is voor de toekomst. Vervolgens kijken we gezamenlijk wat er nodig is om deze ambitie te realiseren. Tegelijkertijd stellen we vast wat de huidige kosten van toegenomen complexiteit zijn en hoe deze zijn te elimineren.

Zorg dat je kan veranderen op je eigen tijdlijn en voorwaarden in plaats van dat je grotere zorgen hebt als je gedwongen bent te veranderen op een tijdstip dat niet optimaal is. 

Zelf als er geen volgende stap is, is dit wat je krijgt:

Je krijgt inzicht in wat de belangrijkste trends zijn voor projectmatige dienstverleners en de impact hiervan op je onderneming, zodat je hierop kunt inspelen

We stellen vragen waardoor je iets nieuws ontdekt over je eigen onderneming, zodat leidinggevenden hierop acties kunnen nemen.

Je ziet het belang van het integreren van het belangrijkste bedrijfsproces om projecten te winnen, plannen, opleveren en groeien van medewerkers