Verander voordat je gedwongen wordt te veranderen

Stel je toekomstige strategische bedrijfsresultaten veilig door je onderneming en medewerkers in 2023 naar een hoger niveau te brengen om versnelt winstgevend te groeien.

Herken je 1 van de volgende 2 situaties?

 1. Je bent de afgelopen jaren zeer snel gegroeid en het is belangrijk om tijdig de volgende stap te maken op je eigen tijdlijn en voorwaarden
 2. Je bent jaren bezig en het loopt best goed zoals het nu gaat, maar blijft dat ook zo in een wereld waar je concurrenten niet stil zitten en blijven vernieuwen?

In een eerder blogpost heb ik aangegeven wat belangrijke trends zijn voor projectmatige professionele dienstverleners en die in 2022 en 2023 grote invloed hebben op je bedrijfsvoering.

Kan je met de huidige processen, werkwijze en infrastructuur de resultaten realiseren voor je klanten en je eigen ambities te verwezenlijken? Nieuwe eisen en wensen van klanten en medewerkers komen voortdurend op en ben je in staat met je huidige middelen en business partners de resultaten te realiseren die hard nodig zijn? Wat gebeurt er als je besluit nu niets te doen?

Het is beter om proactief te handelen en veranderingen door te voeren op je eigen tijdlijn en voorwaarden in plaats van dat je door omstandigheden gedwongen bent dit te doen en de veranderingen niet op je eigen tijdlijn en voorwaarden kan doen.

Als je niet verandert voordat je moet veranderen dan leidt je huidige strategie, organisatie, bedrijfsprocessen en informatietechnologie tot:

 • Hogere kosten
 • Belemmeringen in je groei
 • Achterlopen op je concurrenten

en resulteert in:

 • Minder leads
 • Lagere winratio
 • Verslechterde concurrentiepositie
 • Weinig innovatie in intellectueel eigendom en dienstverlening
 • Niet aantrekkelijk zijn voor nieuwe talentvolle medewerkers
 • Duplicatie van data door foutgevoelige handmatige handelingen tussen gefragmenteerde applicaties en spreadsheets
 • Belemmeringen in effectieve besluitvorming door verschillende versies van de waarheid
 • Hoge complexiteitskosten
 • Lagere winst

Weet dat er een aanmerkelijk beter perspectief is om ook in de toekomst winstgevend te groeien en je ambities te verwezenlijken als je tijdig de volgende stap zet naar een hoger niveau voor je bedrijf en mensen door:

Zorg zelf ook voor een strategische business partner die je project business begrijpt, snapt waar het naartoe gaat en weet wat er nodig is om je verder te helpen je groeiambities te realiseren.

Blogpost van marcovanderkooij@forsightconsulting.com op 19 oktober 2022.

ForSight Consulting helpt projectmatige professionele dienstverleners met het versnellen van winstgevende groei door het vereenvoudigen en vernieuwen van het WINNEN, PLANNEN, LEVEREN van PROJECTEN en het GROEIEN van medewerkers.

Wil je dit nu, neem contact op via 06 30718245.