Uitkomst onderzoek digitale transformatie bij professionele dienstverleners

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij professionele dienstverleners en hoe kunnen moderne softwareapplicaties het primaire bedrijfsproces voor het aantrekken, plannen en managen van klanten en projecten beter ondersteunen?

Welke belangrijke aanleidingen zijn er om een volgende stap in digitale transformatie te zetten en hoe informeren eigenaren en directeuren van professionele dienstverleners zich om op de hoogte te blijven van nieuwe softwareontwikkelingen?

Deze vragen zijn beantwoord door verschillende professionele dienstverleners op het gebied van management, business en IT consulting, software ontwikkeling en digital marketing.

Wie beslist

Uit ons onderzoek blijkt dat bij de meeste dienstverleners de beslissing over softwareapplicaties wordt genomen door het management en soms door de eigenaar of de directeur. Hierbij vinden de meesten beslissers het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Om op de hoogte te blijven van nieuwe applicaties wordt, in volgorde van belang, het meest gebruik gemaakt van de zoekfunctie van Google, blogs van experts, analisten en websites van leveranciers.

Drijfveren voor digitale transformatie

Veruit de meest belangrijke drijfveer van de doelgroep om de volgende stap te zetten in digitale transformatie is om de complexiteit te verminderen in het bedrijf. Ook de groei van het bedrijf en een beter inzicht krijgen in de relatie met de klant zijn andere belangrijke drijfveren. In de keuze voor de softwareapplicatie zijn het gebruikersgemak, de licentieprijs, succesverhalen van andere bedrijven en de mening van onafhankelijke experts erg belangrijk. Naast deze drijfveren zijn er nu ook enkele belangrijke uitdagingen voor bedrijven. De grootste uitdaging voor professionele dienstverleners is het werven van nieuwe medewerkers. Ook het werven van nieuwe klanten wordt als een grote uitdaging gezien naast het behouden van medewerkers.

In ons onderzoek werd aangegeven dat project management, urenverantwoording en facturering de belangrijkste functionaliteiten zijn. Customer Relationship Management en sales forcasting kwamen daarna het meeste voor. De belangrijkste reden bij het kiezen van een nieuwe softwareapplicatie is het gebruikersgemak. Daarnaast is een lagere licentieprijs ook erg belangrijk. Als er wordt gekozen om van softwareapplicatie te veranderen dan geeft de grote meerderheid aan dat ze een deskundige implementatiepartner en adequate gebruikerstrainingen nodig hebben om succesvol een digitale transformatie uit te voeren. Ook is het opzetten van een interne competence center erg belangrijk om de kennis te borgen. De beschikbaarheid van eigen mensen en de lange implementatietijd worden gezien als de grootste potentiële uitdagingen bij het implementeren van nieuwe softwareapplicaties.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder kort weergegeven.

  • Content via internet is de belangrijkste informatiebron om op de hoogte te blijven van nieuwe softwareontwikkelingen, gevolgd door ervaringen van andere gebruikers en onafhankelijke experts.
  • De grootste uitdaging voor professionele dienstverleners is het werven van nieuwe medewerkers, gevolgd door het aantrekken van nieuwe klanten en het behouden van medewerkers.
  • Digitale transformatie dient vooral bij te dragen aan het vergroten van eenvoud door het verminderen van complexiteit in het bedrijf.
  • Bij de keuze voor nieuwe applicaties zijn met name gebruikersgemak en de licentieprijs van groot belang. Bij de huidige applicaties die in gebruik zijn, is ook het gebruikersgemak en dat het gespecialiseerde applicaties zijn het meest van belang.
  • De belangrijkste functionaliteiten voor een alles-in-één applicatie zijn: project management, urenverantwoording, facturatie, customer relationship management en sales forecast het belangrijkst. Overigens geeft één derde aan geen gebruik te willen maken van een alles-in-één applicatie.
  • Bij de software implementatie zijn de beschikbaarheid van eigen medewerkers en de mogelijk lange implementatietijd de grootste obstakels.
  • Bij de implementatie is het verstrekken van kennis en ervaring door de implementatiepartner en trainingen het belangrijkste, gevolgd door het borgen van kennis in de eigen organisatie via een competence center.

 

Kortom: relaties staan voorop met kandidaten, klanten en medewerkers. Het terugbrengen van eenvoud, meer gebruikersgemak en de prijs zijn de belangrijkste drijfveren bij een digitale transformatie, waarbij het delen en borgen van kennis, ervaring en wijsheid erg belangrijk is.

Het rapport van het onderzoek is op te vragen via marcovanderkooij@forsightconsulting.com