LEVER

LEVER

Als je je business model moderniseert en transformeert naar een outcome-based model, omdat de markt daar nu eenmaal om vraagt, zal je risico’s beter moeten inschatten als je klant je vraagt een deel van het risico op je te nemen. Tijdige en accurate informatie is dan essentieel naast het leren vanuit eerdere soortgelijke ervaringen. Hoe goed is je onderneming hier nu op voorbereid?

In deze blogpost wordt verder ingegaan op het opleveren van projecten als onderdeel van de Project Business Blueprint.

Baseline

Vaak is de overdracht van afspraken vanuit verkoop naar projectmanagement voor de levering van het project onvoldoende, doordat zaken slecht gedocumenteerd zijn of er is onvoldoende tijd genomen om de overdracht zorgvuldig te doen. Hoe makkelijk zou het zijn als de gemaakte afspraken met de klant direct beschikbaar zijn als baseline van het nieuwe project?

Time & Expense management

Zorgvuldige registratie van besteedde tijd en uitgaven op projecten is een no-brainer. De vraag is hoe deze registratie helpt bij het verbeteren van de resultaten bij jouw klanten en bij jouw onderneming?

Voortgang

Aansluitend op het vorige punt zit dit in hoe je de voortgang rapporteert over de deliverables en mijlpalen van het project. Aan de éne kant gaat dit over de waarde die je levert aan je klant en de andere kant is de beheersing van de kosten voor zowel de klant als jouw onderneming. Hoe is ervoor gezorgd dat je proactief en tijdig geïnformeerd wordt als het mis dreigt te gaan en je klant niet krijgt wat is afgesproken?

Vraag:

Heb je enig idee hoeveel de kosten van complexiteit en inefficiëntie zijn, waar dit in zit en hoe snel dit is te verbeteren?

Facturatie

Wanneer je businessmodel transformeert naar een nieuwe manier van afspraken maken over de resultaten van je project, zal je ook een nieuwe manier moeten vinden om betaald te worden voor een positieve cash flow.

Vraag:

Wat is nu de noodzaak en wat is er nodig om naar een outcome-based businessmodel te gaan?

Earned value analysis

Het bepalen van de onderhanden werk positie kan zeer subjectief en tijdrovend zijn. Earned value management is een projectmanagementtechniek voor het meten van projectperformance en voortgang om nauwkeurige voorspellingen te doen van mogelijke problemen met de project performance. Ook is het een positieve voorspeller van projectsucces. Onderhanden werk is op verschillende manieren te bepalen en dient uiteindelijk in de financiële administratie opgenomen te worden om over te rapporteren.

Deliverables, closure & after care

Projectsucces wordt vooral bepaald door tijdig en binnen budget opleveren van het projectresultaat in overeenstemming met de gemaakte afspraken met je klant. Is het echter mogelijk om je kennis als een service met behulp van op abonnementen gebaseerde leveringsmodel voor service en expertise aan te bieden? Hierdoor is het mogelijk om op lifetime value per klant te gaan sturen in plaats van op de winstgevendheid per project.

Winstgevendheidsanalyse

Wat als je van tevoren en achteraf weet dat al je projecten winstgevend zijn uitgevoerd? Beschik je over alle data om een volledige analyse te maken van de winstgevendheid van je projecten? Beschik je ook over de voorgecalculeerde winst om een verschillenanalyse te maken en te leren wat anders kan of anders ingeschat had moet worden? Wat als je op lifetime value per klant gaat sturen? Deze informatie is essentieel als je naar een outcome-based business model gaat.

Vraag:

Welke nieuwe initiatieven zijn in gang gezet of al uitgevoerd om de winstgevendheid duurzaam te laten groeien?

Blogpost van marcovanderkooij@forsightconsulting.com op 16 november 2022.

ForSight Consulting helpt projectmatige dienstverleners met kenniswerkers naar een hoger niveau door het vereenvoudigen en innoveren van je belangrijkste bedrijfsproces om projecten te WINNEN, PLANNEN en LEVEREN, en je werknemers te laten GROEIEN voor winstgevende omzetgroei.

Wil je dit nu, neem contact op via 06 30718245