Hoe zorg je voor duurzame winstgevende omzetgroei als je projecten-business groeit?

Herken je de volgende situatie?

Als dienstverlener zie je je projecten-business en het aantal medewerkers lekker groeien. Dit kan komen door autonome groei of door overnames. Je merkt alleen op een gegeven moment dat zaken minder soepel lopen, waardoor medewerkers en klanten klagen of zelfs vertrekken. Informatie komt ad-hoc en moeizaam tot stand, is niet beschikbaar of onnauwkeurig door foutgevoelige handmatige handelingen. Het primaire proces van acquisitie, plannen, leveren en nazorg begint scheuren te vertonen.

Op het moment dat je bedrijf groeit, verandert de manier van werken en is meer structuur nodig om kwaliteit en professionaliteit te behouden en liever nog te verbeteren. Ik heb dit zelf ondervonden toen mijn software-projectenbedrijf in korte tijd groeide van 15 naar 45 medewerkers in verschillende landen.

De 10 belangrijkste uitdagingen, die ik zie bij groeiende project gebaseerde dienstverleners, zijn:

1.     Een holistisch beeld ontbreekt van het primaire proces vanaf acquisitie, planning, levering inclusief wijzigingsverzoeken en nazorg met rapportage en analyse vanuit één bron van de waarheid
2.     Management van de marketing- en sales funnel, waarbij de buyer-journey inmiddels aanmerkelijk is veranderd, om de win-rate te verhogen en opdrachten sneller af te sluiten
3.     Opstellen van projectvoorstellen inclusief work breakdown structuur en Gantt-chart, en eenvoudig het gewonnen voorstel doorzetten als projectbudget
4.     Scenarioplanning en resourceplanning:
a.     Voorstellen vanaf een bepaalde verkoopfase als potloodplanning opnemen in de high-level capaciteitsplanning
b.     Integratie van de high-level capaciteitsplanning en resource management met de gedetailleerde operationele projectplanningen
5.     Standaardisatie en vereenvoudiging van workflows, toewijzen en beheren van taken
6.     Gecentraliseerd documentenbeheer en het delen van informatie om bijvoorbeeld het aantal e-mails te verminderen en versiebeheer te vereenvoudigen
7.     Aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers
8.     Samenstellen en faciliteren van de samenwerking tussen high-performance teams
9.     Evaluatie van het onderhanden werk, bijvoorbeeld via earned value-analysis, met tijdige en nauwkeurige facturatie
10.  Verbeteren van de nauwkeurigheid van de forecast (verkoop, financieel en cashflow)

Wil je meer weten over hoe duurzame winstgevende groei is te realiseren, neem dan contact op via: marcovanderkooij@forsightconsulting.com of 06 30718245